חוזי דירות

תחום חוזי הדירות, הינו תחום משפטי ייחודי המחייב ניסיון ובקיאות רבה. במגוון תחומים הקשורים בנושא באופן ישיר ובאופן עקיף, ובין היתר :

יש לערוך בדיקה משפטית של הנכס,  במסגרתה יש לבדוק האם קיימים  שעבודים, עיקולים, התחייבויות וכדו'.
יש להפנות את תשומת לב הלקוח , לבדיקת מצבו הפיזי של הנכס, וקבלת מידע מפורט האם הובטחו לו הצמדות נוספות כגון מחסנים, חניות חצרות וכו', ולוודא את רישום ההצמדות באופן תקין.

בעת חתימת ההסכם יש לתכנן  מערך תשלומים נכון, ולשלב בו הן את סילוקי המשכנתאות של המוכרים, והן את המימון אותו נוטל הרוכש, ושלבי התשלום.
יש לעמוד על המשמר ולנטרל סעיפים מזיקים, מכשילים, ומסוכנים- שעלולים להכניס את הלקוח להסתבכויות מיותרות, ולחסרון כיס.
יש לבצע תכנון מס נכון, וליתן בטחונות ראויים להבטחת תשלומי המיסים החלים על הצד שכנגד, באופן שמבטיח את השלמת העסקה.

לעיתים תכנון חוקי ונכון גורם להפחתות של עשרות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר מתשלומי המיסים.
עסקה של רכישת דירה, פעמים  רבות הינה העסקה הגדולה, המשמעותית  והחשובה ביותר שמבצע הלקוח הפרטי – ויש חשיבות מרובה לבצע את העסקה באופן הנכון,  הבטוח ותוך מתן ההגנה המיטבית ללקוח.

למשרדנו ניסיון של אלפי עסקאות פרטניות שבוצעו במהלך השנים,  בעסקאות שבה משרדנו ייצג את הרוכשים, או את המוכרים, ולעיתים רבות גם  את שני הצדדים לעסקה.

משרדנו מצוי בקשר מתמיד ויום יומי עם הרשויות השונות , לשכות רישום המקרקעין, ומשרדי מיסוי המקרקעין ברחבי הארץ , וצוות המשרד פועל ליתן את השירות המקצועי הטוב ביותר עבור הלקוח.
תחומי עיסוק נוספים