בהגשת טופס זה הנך מאשר יצירת קשר עם שמואל גרוסמן ושות' - חברת עורכי דין. יצירת קשר דרך אתר זה אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח, וכל מידע שהנך שולח אינו מוגן בזכויות עו"ד-לקוח.